Troll

Stavanger sentrum
Haakon VIIs gate 9, 4005 Stavanger
Størrelse 22 000 kvm
9200 kvm
Hinna Park
Jåttåvågveien 20b, 4020 Stavanger

Med Troll lanserte Hinna Park et nytt kvartal av energibesparende næringsbygg, der vi ønsket å skape arbeidsplasser og business i grønne omgivelser.

Næringsbygg som gir god energi, skaper også dynamikk for god business. Bygget har fått navnet sitt etter den siste og største Condeep som ble bygget i Jåttåvågen i 1995. Condeep-produksjonen startet opp i 1973, og står for mange som selve symbolet på oljevirksomheten i Nordsjøen. Troll er det første private pilotprosjektet i Fremtidens Byer i Stavanger, og er oppført i energiklasse A, som passivhus og med støtte fra Enova.

Dette oppnås gjennom:

  • kompakt bygningskropp
  • gode U-verdier
  • lav infiltrasjon i fasader
  • balansert ventilasjon med roterende varmegjenvinner
  • varmepumper basert på CO² kombinert med energibuffer i parkeringskjeller
  • solfangeranlegg på taket

Bygget består av to bygningskropper med henholdsvis fem og åtte etasjer. Disse er sammenkoblet i en midtseksjon som strekker seg over de tre nederste etasjene.

Drift

Bygget driftes idag av Newsec som har eget servicekontor i Hinna Park

Fasiliteter

Tilrettelagte bygg | Fleksibelt | Service og driftsløsning på området | Nærhet til skoler, barnehager og rekresjonsområder | Ny infrastruktur | Handel, kultur og servicetjenester | Stort utvalg av parkerinsplasser | Gode kollektiv tilbud| Garderobeanlegg og fasiliteter for syklister |

Bilder

No items found.

Kontaktperson

Se flere av våre eiendommer: