Ny leder rekruttert fra egne rekker!

Tonje Rosenvold, som frem til nå har vært ansatt i Camar, men delvis utleid til SVG Property, overtar nå lederansvaret i SVG Property.

Kommentar fra styret i SVG Property:

 Tonje Rosenvold kommer fra stillingen som markedssjef i Camar Eiendom. Hun har jobbet aktivt med næringseiendom i Stavanger siden 2013. Tonje har vært med siden oppstarten av SVG Property og har jobbet mye med selskapet gjennom sin rolle i Camar Eiendom. Styret er trygge på at Tonje er den rette personen for selskapet. Valget av Tonje som ny leder sikrer kontinuitet i selskapet. Styret ser frem til at hun leder og videreutvikler SVG Property. Kontinuitet, kompetanse og langsiktighet er essensielt for å bygge tillit hos våre leietakere, ansatte og investorer. Dette mener vi at vi oppnår med Tonje ved roret.

Kommentar fra markedssjef Jan Christian Drarvik som mister en solid resurs fra markedsteamet sier følgende

Først og fremst er det selvfølgelig gledelig at vi nå får en leder som vi vet brenner for selskapet og som allerede er en del av teamet. Når det er sagt, så er det ikke slik at de kommersielle kvalitetene til Tonje forsvinner fra SVG. Tvert imot, vi får nå en kommersielt offensiv leder som jeg tror vil bidra til å styrke SVG, ikke bare markedsmessig, men også på et bredere plan. Her får vi en leder som virkelig brenner for selskapet.

 

SVG Property ser frem til en spennende fremtid med fortsatt utvikling og vekst. Med fokus på kvalitet, kontinuitet og langsiktighet, skal vi fortsette å styrke vår posisjon som en ledende aktør i Stavanger-regionen.Sammen med våre leietakere, ansatte og investorer vil vi arbeide for å oppnå våre mål og sikre en bærekraftig og suksessrik fremtid.

Tonje deler noen av sine tanker om fremtiden i SVG

Du påtar deg nå et stort ansvar. Det er store verdier som skal forvaltes. Hvorfor ville du påta deg denne utfordringen?

Det er en stor tillitserklæring og jeg er ydmyk overfor det ansvaret jeg har fått. SVG Property står meg nært, jeg var med da det ble etablert og har siden vært en aktiv del av teamet. Jeg har et sterkt eierskap til selve SVG Property og er stolt over selskapet, de ansatte og eiendomsporteføljen.

 

Hva er det som trigger deg mest med den nye rollen din?

Jeg er en typisk eiendoms nerd som virkelig brenner for faget. At jeg nå har sikret meg en posisjon med påvirkningskraft for selskapets videre reise er veldig motiverende.

 

Du legger nå en fin periode i Camar bak deg – hvor vemodig var det å flytte på seg?

Jeg er utrolig takknemlig for tilliten og mulighetene jeg har fått i Camar Eiendom. Å gå fra en solid stilling i et av byens mest attraktive family office til å bli daglig leder i et av byens (og kanskjeNorges) kuleste eiendomsselskap ser jeg på som et stort privilegium. Jeg hadde aldri vurdert et jobbskifte hvis det ikke var for denne muligheten. Og heldigvis er mitt samarbeid med Camar Eiendom på langt nær avsluttet da de eren betydelig og aktiv eier i SVG Property.

 

Hvilke hovedmål har du for SVG Property i din tid som leder?

Siden etableringen av SVG Property i 2022 har det skjedd mye på kort tid. 2024 blir første året vi er fulltallige med både et solid markeds team og en faglig sterk prosjektavdeling. Truls Kolsrud gjorde en formidabel jobb med å etablere rammeverket for SVG Property, nå skal vi bygge videre på dette. Selskapet er nå over i en fase med lav ledighet hvor hovedfokuset vil være å utvikle og optimalisere de eiendommene vi allerede eier. De små detaljene er også viktige her, detaljene som gjør at nye og eksisterende kunder, men også leverandører, foretrekker SVG foran konkurrentene. Formålet er fortsatt det samme; å bli det største og mest attraktive utleieselskapet for kontormarkedet i Stavanger-regionen, og jeg har klare tanker på hva som skal til for å oppnå det.